Czy psychoterapeuta albo psycholog to lekarz?
Mówiąc o kłopotach zdrowia psychicznego, poza lekarzem psychiatrą bardzo często się stawia psychoterapeutę albo psychologa jako specjalistów wspomagających pacjentów z różnorodnymi schorzeniami i problemami mającymi psychiczne podłoże. Jednak ci drudzy najczęściej nie posiadają medycznych stopni, tylko tytuł magistra wyższej uczelni o stosownym profilu. Nie znaczy to jednak, że ich kwalifikacje są mniej istotne. Przeciwnie, skończone studia dają im wiedzę pozwalająca na długotrwałą pracę z pacjentem w celu poprawienia jego samopoczucia i relacji z otoczeniem. Co więcej, psycholog radom w wielu przypadkach jest w stanie poradzić sobie bez konieczności używania leków, co ma duże znaczenie zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży. Dłuższa terapia dla dzieci radom jest dobra również dlatego, że poza umożliwieniem rozwiązania bieżących problemów wyposaża pacjenta w bardzo skuteczne narzędzia związane z radzeniem sobie ze stresem na dalszych etapach życia i w zupełnie nowych okolicznościach.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.